Contact

Hoe kunt u de Maospruvers bereiken?

Algemeen

 
Voor zaken als opmerkingen, uitnodigingen, lidmaatschap en overigen:
secretariaat@demaospruvers.nl
 

Bestuur

 
Voor bestuurszaken:
bestuur@demaospruvers.nl

Redactie

 
Voor zaken met betrekking tot de Maospruverscourant en de website:
redactie@demaospruvers.nl